Mange meldinger om glatte veier - ber folk la bilen stå