Tor-Markus serverte mat mens gjestene ble blekere og blekere