- Vedlikehold av områdene rundt enkelte av hyttepunktene sluker veldig mye ressurser