– Vi har rett og slett bygd opp hele vegen på nytt