Kryss en klæbygg: - Vi vil ha mange klæbygger inn i det nye bystyret