Tursti i Klæbu: – Et særdeles tvilsomt og feilaktig tiltak