foto
Hjemme i Klæbu forteller Ecuador-fødte Frank Francisco Auset om det skjellsettende øyeblikket da han fikk vite om kidnappingen. Foto: Sindre Eliassen

Frank (37) ble kidnappet som barn