Antall straffesaker i Klæbu varierer, og politiet overvåker og målstyrer tjenestene i sine områder etter aktivitet og informasjon som blir gjort kjent for dem.

- Da er anmeldte forhold en av parameterne vi bruker. Vi setter inn ressursene der vi ser det er behov. I og med vi har mange områder å dekke, vil både ressurstilgang og bruk variere med henvendelsene vi får, forklarer Ole Petter Ustad, seksjonsleder forebyggende og patrulje ved Heimdal politistasjon.

Vinningsforbrytelser størst

Hver uke settes opp en plan for kommende uke, og det er fokus på de ulike kommunene, spesielt de uten egen politistasjon. Politistasjonen dekker Heimdal, Klæbu og Melhus.

- Det er få henvendelser fra Klæbu, men det er henvendelser, og antall straffesaker varierer. I 2022 var det 192 straffesaker, og klart størst var vinningsforbrytelser. Det som ikke anmeldes, får vi ingen indikasjon på at skjer, sier Ustad.

Han forteller videre vinningsforbrytelsene utgjorde et antall på 25, trafikkforseelser 22 og skadeverksaker 13.

- Det er lite vold, og det er lite kriminalitet blant ungdom. Når det gjelder vinningsforbrytelser er det flere tyveri fra kjøretøy og sykkeltyveri der.

Enkeltstående hendelse før jul

Den hendelsen som fikk størst oppmerksomhet og krevede mest ressurser, var 3. desember da politiet gikk ut og oppfordret folk i sentrum til å holde seg hjemme og låse dørene. Politiet gikk i etterkant ut med opplysninger om at dette var hendelse mellom mennesker som hadde en relasjon fra før, og ikke et uttrykk for kriminaliteten i Klæbu.

- I utgangspunktet kom det her inn en dramatisk melding som gjorde at politiet valgte å gå høyt ut for så å skrelle av etter hvert, men vi understreker at både var og er trygt å bo og ferdes i Klæbu avslutter Ustad.