- Folk storkoste seg, og veldig mange gikk den lange løypa