Den store dammen ved Sørborgen barneskole er historie