Statens vegvesen har fredag hatt kontroll av tunge kjøretøy på Sandmoen. 180 kjøretøy ble sjekket. Av disse fikk 19 kjøretøy anmerkinger, hvorav ett ble avskiltet.

Rapporten viser følgende reaksjoner:

Antall overlastgebyr: 4

Antall bruksforbud: 12

Antall avskiltinger: 1

Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 11

Antall andre gebyr: 1