Fylkesvei 925 har vært stengt under arbeidet med å få på plass åtte møteplasser, snuplass og bussholdeplass. Nå har veien fått bedre vilkår for trafikkavvikling på travle vinterdager, ikke minst i møte med større kjøretøy som buss.

Vinterparken utbedret fylkesveien

- Vi har gjort disse utbedringene for å gjøre veien tryggere, og håper nå at også selve veien blir utbedret snart, sier daglig leder Stig Henriksen i Vassfjellet vinterpark.

Han informerer også i sosiale medier at de strenge adgangsbegrensningene inne på Vinterparkens område opphører, men ber samtidig om at man ferdes forsiktig i området sa det fortsatt er noe anleggstrafikk de neste ukene.

Vinterparken er i ferd med å ferdigstille 79 ulike prosjekter i disse dager, og daglig leder takker for tålmodigheten under byggeperioden.