Det var en ledning fra 1970-tallet som sprakk i går, og som resulterte i at mye vann fløt opp på overflaten.

- Den type lekkasje er noe som kan skje, og da kommer det naturlig nok vann opp av bakken, sier entreprenøren som fredag formiddag gjorde seg ferdig med grunnarbeidet.

Trondheim bydrift ble varslet om lekkasjen torsdag formiddag.

- Rutinene er da å stenge vanntilførselen for å forhindre vannskader. Da blir de som er koblet på den ledningen vannløse inntil vi får utbedret, sier han.

Entreprenøren gravde opp og la inn en ny rørbit der skaden oppstod.