Brit Flønes har sammen med mellom 15 og 20 medlemmer av Klæbu sanitetsforening, brukt to dager til å binde fastelavnsris. Vaktlista for salget er satt opp og startskuddet går mandag klokka 11.

- Da står vi klar på begge butikkene med både fastelavnshjerter og -ris, sier hun. Hvor mange dager salget vil være, er usikkert. Det kommer an på hvor fort de 330 risene og hjertene går unna.

Mye arbeid, og mye hygge

Flønes forteller om en veldig hyggelig tradisjon. Det er mange ledd i jobben som skal gjøres. I år fikk de et tilhengerlass med greiner tilkjørt, og brukte litt tid på å kutte opp dette i passende lengder.

- Så samles vi og da er det noen som binder risene og lager hjerter, mens andre fester på fjør og sanitetsmerket. Dette er noe vi gleder oss til hvert år, smiler hun.

Hjertedesignet ble populært

For ikke så veldig mange år siden dukket hjerteformede greiner med de fargerike fjærene opp.

- Det ble en ny vri på fastelavnsriset som mange liker godt. Vi har fått høre at de som er allergiske velger hjertene og pynter opp utendørs, sier Flønes. Sanitetsforeningen i Klæbu gir mange bidrag til lokalmiljøet. Det kan være innkjøp av ting som trengs på helsestasjon eller helse- og velferdssenteret, eller støtte til prosjekter i nærmiljøet. Foreninga har gitt bidrag til oppussing av Gjenvollhytta, til innkjøp av nye kirketekstiler til Klæbu kirke og gir årlige bidrag til NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge.

Oppfordrer til å bli kjent med foreningen

Hun legger til at det er et veldig viktig arbeid sanitetsforeningene rundt om i landet gjør.

- Jeg tror nok flere burde vite mer om arbeidet som gjøres. Kvinnehelse er sentralt, og det er mye som går til forskning kvinner og barn. Barn og unge er også sentrale, og viktigheten av tryggere lokalsamfunn, og mye mer, forteller hun.

Forskning på kvinnehelse er sentralt

Norske kvinners sanitetsforening forteller i en pressemelding av foreningene landet rundt får inn 8-10 millioner kroner på salget, som gis til organisasjonens forskningsarbeid og til gode tiltak i eget nærmiljø. Hvert år finansierer salget av fastelavnsfjær flere forskningsløp. Disse midlene går til forskning på kvinners helse. Forrige bevilgning gikk blant annet til oppstart av ny forskning på kvinnesykdommen lipødem og hvordan hjertesykdom hos kvinner best kan forebygges.

– Mye forskning har vært basert på mannskroppen, og de typiske kvinnesykdommene har vært underprioritert. Det gjør vi noe med, sier sanitetsforeningen og informerer om at fastelavnssøndag er 19. februar i år.

Håp og fruktbarhet

Riset er et gammelt symbol i overgangen fra vinter til vår, trolig helt fra førkristen tid, som symboliserer fruktbarhet. Bedre behandling av kvinnesykdommer vil trolig bety mindre ufrivillig barnløshet, så da er det jo passende at riset selges til blant annet dette formålet.

Sanitetskvinnene begynte salget av de fargerike fastelavnsrisene i 1946. I etterkrigsårene var det nok av udekkede helse- og velferdsoppgaver vi trengte å tak i. Vår innsats trengs fortsatt for å sikre at kvinner får et like godt og kunnskapsbasert helsetilbud som menn, avslutter foreningen sin pressemelding.

Noen av de 330 fastelavnsris og -hjerter som er klar for salg over helga. Foto: Merethe Willassen