Prosjektleder Kristin Vennatrø i Trondheim kommune forteller at rehabiliteringen på Seminarplassen er et flott prosjekt å arbeide med. Hovedbygget vil se annerledes ut i løpet av sommeren.

- Det er et spennende prosjekt med stort engasjement i lokalmiljøet. Det er jo et bygg med en mangslungen historie, et bygg som har stor betydning historisk. Bygget er jo også fredet, noe som gir stramme rammer, sier Vennatrø. Hun sier videre:

- Trondheim kommune har et stort maskineri, og det er kjempeviktig å bevare dugnadsånden i lokalmiljøet. Vi forsøker å arbeide på en måte som bevarer den gjennom prosjektet.

Også rådgiver og arkitekt Bente Egeland fra kommunen er glad for utfordringene prosjektet gir.

- De stramme rammene fører til at man må finne gode og kreative løsninger, og det er ikke alltid en ulempe. Kulturminneplanen legger grunnlaget for det jeg jobber med, sier Egeland. Også hun trekker frem det inspirerende i det store lokale engasjementet.

Prosjektleder Kristin Vennatrø og rådgiver Bente Egeland fra Trondheim kommune er nøkkelpersoner i rehabiliteringen av bygninger på Seminarplassen. Foto: Merethe Willassen

Høy konsentrasjon av bly

I begynnelsen av mai starter grunnarbeidet med ytterveggene. Malingen som er på veggen har høye konsentrasjoner av bly, noe som legger føringer for hvordan dette kan skrapes av. Her skal det påføres linolje som skal hindre at det frigjøres blyholdig støv, og malingrestene skal fjernes på en miljømessig god måte. Deretter står maling av ytterveggene for tur. Vinduene er sendt til restaurering og arbeidet med dem skal være ferdig innen slutten av september.

Det skal bygges rampe på østsiden av bygget opp til lasterampen som er der fra før. Dette vil bli en inngang for blant annet rullestol og barnevogner. Det skal monteres ny heis i østenden av bygget. Det innvendige arbeidet er under planlegging, og anbud skal utlyses. Hele bygget er planlagt ferdig i løpet av første halvdel av 2024.

Må prioritere hovedbyget

Vennatrø og Egeland ga torsdag kveld på et møte i Gamle festsal et innblikk i hva som er gjort og hva som står for tur i prosjektet med å rehabilitere de to fredede bygningene på Seminarplassen, Hovedbygget og Gamle festsal. Kalkyle utført av COWI viste imidlertid at behovet er større enn budsjettert. Dette er kommunenes politikere er orientert om og det er besluttet å prioritere Hovedbygget. Vennatrø orienterte om at arbeidet med taket er ferdig. Det er foretatt skifte av tekking på tak, og det er tilbakeført til skifer. I tillegg er det foretatt reparasjoner av råteskader i panel på yttervegger og vindusomramminger.

Dronefoto av taket på Hovedbygget på Seminarplassen. Taket har fått skiferstein. Foto: Dronetjenesten Trondheim kommune

Fortsatt røde yttervegger

Planen for begge etasjer innvendig er på plass. I første etasje vil det bli lokaler for kurs og arrangementer med fire store rom og et serviceareal i midten med anretningskjøkken og toalett. Det vil bli nye gulv i begge etasjer, mens veggene i stor grad beholdes som de er. Alle tekniske innretninger som varme og ventilasjon vil bli nytt.

- Det blir noen endringer innvendig fra det som er nå. Og utvendig vil bygget fremdeles få en rød farge med lys farge på vindusomrammingene, smiler hun og får velvillige nikk fra flere i rommet.

Egeland gikk nærmere inn på hvordan utbedring av råteskader i tak og yttervegger var utført, hvilke utfordringer man stod overfor for å bestemme hva som var originale detaljer. Hun ga innblikk i tilbakeføringen av enkelte fasadedetaljer, vindusrestaurering og innvendige hensyn som ble tatt.

Hovedbygget skal være oppført i 1862. Opprinnelig var inngangen midt på bygget og trapperommet også der. Omkring 1917 fikk bygget tilbygg på østsiden og vestsiden der begge fikk inngang og trapperom. Sannsynligvis ble den originale hoveddøren gjenbrukt i det østlige trapperommet, og det originale overlyset finnes i behold der også.

- Vi fant bittelitt råteskade i tømmeret, men det er et godt og sunt bygg som nå er ferdig reparert utvendig. Det vil få en enorm effekt når vi får malt det, sier Egeland til slutt.