Skal lede nedleggelse av grendelag og salg av grendehuset