For å unngå lange ventetider før sommerferien neste år, oppfordrer politiet de som trenger et nytt pass eller ID-kort å bestille seg en time allerede nå.

– Nå har vi mange ledige timer i hele Trøndelag, sier Siw Hind, leder for Felles enhet for Utlending og Forvaltning i Trøndelag politidistrikt.

Mange koronautgåtte pass

På grunn av pandemien er det mange pass som har utløpt uten at de har blitt fornyet.

- Hvis alle som skal ha nye pass venter til våren, blir det utfordrende å tilby timer til alle som ønsker det, selv om politiet har utvidet kapasiteten med lengre åpningstider og flere ansatte, sier Hind. Hun legger til at de legger ut nye timer fortløpende samt at timer blir avbestilt, slik at det jevnlig kommer nye muligheter til å få passtime.

Nye passregler

Nå trenger du ikke ha med samtykkeskjema for pass til barn hver gang, men du kan møte opp på et pass- og ID-kontor og gi et samtykke som varer til barnet er 18 år. Det er fremdeles mulig med bare et enkelt samtykke også

De nye reglene:

  • Begge foresatte må avgi samtykke før eller i passtimen, men trenger ikke å møte opp samtidig eller på det samme passkontoret.

  • Som foresatt kan du møte opp på et valgfritt passkontor og gi samtykke til at barnet ditt skal få et pass eller nasjonalt ID-kort (husk da ditt eget pass).

  • Når begge foresatte har gitt sitt varige samtykke, kan barnet ditt få fornyet passet eller ID-kortet sitt frem til det er 18 år.