Høy bompengerabatt i Trondheim, men likevel få elbiler