- Det var en periode med mye kattedumping i Svean

foto