Mener kommunetoppen gir feil informasjon om utbygging i Klæbu