Plan for friluftsliv og grønne områder er lagt ut til høring, og det er nå Trondheims innbyggere kan komme med innspill. Fristen er 23. april.

Denne planen handler om å bevare og videreutvikle marka og de grønne områdene i Trondheim. Den fokuserer på arealene og anleggene der det foregår friluftsliv, lek og rekreasjon, kvaliteter som er viktig for at mennesker skal trives i kommunen.

- Kommunen har et ansvar for å sikre arealer for friluftsliv og rekreasjon, og tilrettelegge arealene med anlegg, slik som turstier og skiløyper, parker, lekeområder og nærmiljøanlegg. Når tilgjengelige områder og anlegg finnes, vil enkeltpersoner, lag og foreninger skape og utøve aktivitet, sier Helge Grenne i Trondheim kommune i en pressemelding.

Åpen kontordag

Trondheim kommune ønsker nå innspill fra både lag og foreninger og privatpersoner. All informasjon om planen finnes på nettet, og her er det også muligheter til å komme med sine tanker og meninger om innholdet i planen.

- Vi inviterer også til en åpen kontordag 12. april, slik at den som ønsker kan komme å stille konkrete spørsmål og få mer informasjon om planarbeidet, forteller Grenne. Det er mulig å reservere tid med prosjektgruppa via nettstedet til planen.