Startet eget bryggeri: – Til tider har det vært mye