Trondheim kommune ble satt under tilsyn etter at en pasient døde tre uker etter at han kom til Klæbu helse- og velferdssenter. I dag kom rapporten som konkluderer med at kommunen ikke ga forsvarlig helsetjenester. Klæbuposten omtaler saken i en tidligere artikkel i dag.

Beklager overfor de pårørende

Kommunalsjef for helse- og velferdssentre, Siri Ekle Skaanes, sier i ettermiddag til Klæbuposten som en kommentar til avgjørelsessaken til Statsforvalteren.

– Vi er veldig lei oss for utfallet av denne saken, og vi vil nok en gang beklage overfor de pårørende. Dette er en veldig trist sak som vi gjerne skulle vært foruten, sier hun, og fortsetter:

– Vi tar Statsforvalterens tilsynsrapport på største alvor. Vi ser at vi har mange forbedringspunkter, blant annet når det gjelder oppfølging av rutiner, dokumentasjon og overgangen fra en tjeneste til en annen.

Klæbu helse- og velferdssenter tok ikke godt nok vare på pasienten som døde i sommer etter tre ukers opphold. Foto: Merethe Willassen

Har satt i gang tiltak

– Mye av det Statsforvalter påpeker har vi satt i gang tiltak på. Vi har gått gjennom saken grundig og har forsterka støtte til enheten for å sikre god innføring av rutiner. Det gjelder blant annet rutiner med fokus på vekt, ernæring og når pasienter kommer fra andre tjenester. I tillegg har vi også jobba med gode rutiner for pårørendesamarbeid og dokumentasjon. Primærkontaktrollen er også styrket.

Inviterer nå til møte med de pårørende

Trondheim kommune har tidligere sagt at de vil invitere pårørende til et møte når tilsynsrapporten foreligger.

– Det vil vi nå gjøre, sier Skaanes.