Elever forlatt på Tanemskrysset – AtB beklager sterkt det som hendte