foto
Scooterføret er spesielt majestetisk på denne tiden av året. Foto: Asbjørn Sigstadstø

- Jeg er fortsatt like bergtatt som første dag jeg kom hit