– Jeg oppfatter det som sprikende. Jeg må nok ta en telefon