Fylkesvei åpen igjen etter at vogntog sperret begge felt