Utvidet millionbedriften: - Det går sannsynligvis litt på bekostning av folk rundt meg