Det var helt tilfeldig at Lillian Waaden fikk vite at det utspant seg en væpnet politiaksjon i Klæbu sentrum. Hun var på vei til Tiller da hun ble oppringt av sin mor, som fortalte at det hadde gått ut beskjed der politiet ba folk holde seg innendørs og låse døra.

Opprørt og redd

Hjemme stod døra ulåst med en datter og hund inne i huset.

- Det er ganske skremmende når du oppdager et slikt varsel nærmest ved en tilfeldighet. Vi snudde bilen og dro straks hjem, og jeg kjente på at dette ikke var greit. Hvorfor varsles det ikke via SMS slik at beskjeden kan nå alle, spør hun.

Kommunen har SLT-koordinator (ressurs for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) som har mulighet til å sende ut ulike varsler, eksempelvis ut fra postnummer.

- Vi får jo SMS-varsling fra kommunen ellers. Det kan gjelde valg eller endring av dag for søppelhenting. Hvorfor ikke når det er en så alvorlig situasjon, spør Waaden, som syns det er ganske opprørende at det bare er de som sitter på nettet som får beskjed, og sier videre:

- Vi hadde holdt på hele dagen og ordnet i huset, vi er sikkert ikke de eneste som er opptatt med å stelle i stand til jul, og var ikke på nett før vi dro. Det kan godt hende at politiet hadde kontroll og dette bare var et generelt råd, men for oss virket det som en alvorlig situasjon i hele sentrum.

Ole Petter Ustad tror SMS-varsling er på trappene om ikke lenge. (Foto fra tidligere anledning) Foto: Merethe Willassen

I dag har politiet ingen egen mulighet til å varsle via SMS. Avtale med kommunen er ikke der, og politiet ønsker å ha eget opplegg.

– Per i dag er vår raskeste mulighet til å nå ut til publikum via Twitter, og da også gjennom media som plukker opp og ringer oss for å få mer kjøtt på beina, sier Ole Petter Ustad, seksjonsleder forebyggende og patrulje ved Heimdal politistasjon.

SMS-varsling har vært benyttet

Han kjenner til at det har skjedd geografisk basert varsling via kommune til innbyggere i en bydel, men at det hører til sjeldenheten.

– Vi har ikke eget SMS-system enda, men det er på trappene. Politidirektoratet jobber med det, men enn så lenge er det ingen praksis for dette, sier Ustad.

Det er trygt i Klæbu

Han er opptatt av å trygge innbyggerne i Klæbu.

– Det er trygt i Klæbu. Det som skjedde på lørdag, var en uoverensstemmelsen i blant kjenninger av politiet. Det er liten sjanse for å rammes av en slik hendelse, alt i alt er det relativt trygt å bo i Klæbu, ja i hele Trondheim, avslutter Ustad.

Artikkelen inneholder en rettelse:

Tidligere stod det i artikkelen at kommunens SLT-koordinator kan sende ut SMS-varsel, men det er Enhet for sikkerhet og beredskap i Trondheim kommune som sender ut lokasjonsbaserte varsler, det vil si varsler som kan sendes ut i et gitt geografisk område.