- Når et vedtak ikke har fungert etter hensikten, så må vi justere kursen