Legger planer for feiringen, men må si nei til ett 17.mai-ønske