Fortsatte årelang tradisjon: -Toppen var fin i hvert fall