- Det vil jo bli stor trafikk til boligene. Det tror jeg vil bli en for stor belastning på veien