Selbu Energiverk får ikke bygge Kjelstadfossen kraftverk. De ønsket å utnytte fallet i Garbergselva til kraftproduksjon. Men NVE mener et kraftverk i Kjelstadofssen vil føre til en stor samlet belastning for storaure av nasjonal verdi i Selbusjøen. Samtidig vil en utbygging føre til ulemper for landskap og friluftsliv.

– Hensynet til storaure og ulempene for landskap og friluftsliv gjør at vi gir avslag på søknaden om å bygge kraftverk i Garbergselva, sier Carsten Stig Jensen, seksjonssjef for vannkraft i NVE, i en pressemelding.

Nasjonal verdi

Garbergselva er en del av storaurens funksjonsområde. NVE mener det er svært sannsynlig at et kraftverk i Kjelstadfossen vil forringe forekomsten av storaure av nasjonal verdi i Selbusjøen. Vurderingen er tatt både av hensyn til den samlede belastingen og føre var-prinsippet.

En utbygging vil også gjøre Kjelstadfossen mindre attraktiv for lokalbefolkningen og elvepadlere, både ved at opplevelsen blir svekket og at fossen ikke kan bli brukt til fossepadling.

Strøm til 630 husstander

Kraftverket ville gitt en årlig produksjon på cirka 12,6 GWh, noe som tilsvarer forbruket til 630 husstander. Garbergselva ligger i Selbu kommune, og utbyggingen ville utnyttet et fall på 33 meter. Alle høringsinstanser var negative til utbyggingen, og Statsforvalteren varslet innsigelse mot utbyggingen.