Klæbu har verken tyfonsirener eller offentlige tilfluktsrom

foto