Oppbevaringen utløste sinne: - Jeg ble forbannet og forferdet over det jeg så