Trondheim kommune holder på å utvikle en ny enhet som skal ivareta kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap, skriver kommunen i en pressemelding. Bakgrunnen er flere naturutløste hendelser, terroranslag og digitale angrep, noe som gjør at innsatsen på dette området må skjerpes. Kommunen har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner som forsyninger av vann og avløpshåndtering, nødvendige helse- og omsorgstjenester og strøm og elektronisk kommunikasjon. Den nye sikkerhets- og beredskapssjefen vil ha i ansvar å koordinere dette arbeidet. Det var Adresseavisen som omtalte saken først.

Søkerlista

Fem av de 21 søkerne er unntatt offentlighet.

 • Ruben Lyngen (27), supervisor og vaktleder, Tromsø

 • Lasse Heggelund (32), sikkerhetskonsulent/seniorkonsulent, Saksvik

 • Helene Solem (58), avdelingsdirektør Forsvarssjefens internrevisjon, Melhus

 • Tom Myrvold (52), sjef virksomhetsstyring F-35 (kampflyprogrammet), Brekstad

 • Håkon Estenstad (36), kompanisjef Brann, redning og plasstjeneste, Trondheim

 • Alen Bakous (42), vaktleder/sikkerhetsvakt ved St. Olavs Hospital, Heimdal

 • Rune Sørlie (56), fagleder elektronisk sikring, Ranheim

 • Camilla Storseth Moe (46), konstituert sikkerhets- og beredskapssjef, Klæbu

 • Ole Gunnar Håland (32), fungerende enhetsleder, Liland

 • Curt-Olav Aanby (32), prosjektingeniør HMSK, Helleland

 • Håvar Sommervik Lauvhaug (44), forpleiningsleder offshore, Hommelvik

 • Ronny Skeie (46), offiser, Buvika

 • Jan-Åge Sneve Gundersen (44), avdelingsleder rådgivning og forvaltning, Mobilitets- og samferdselsenheten, Trondheim

 • Anders Haugan Aasheim (39), oberstløytnant, Hell

 • Rune M. Jarwson (48), seksjonsleder, Trondheim

 • Mihaela Ibrion (48), program advisor, Trondheim

Camilla Storseth Moe er konstituert sikkerhets- og beredskapssjef i Trondheim kommune. Hun er blant de 21 søkerne til jobben. Foto: Merethe Willassen

Ledes av klæbygg i dag

Enhet for sikkerhet og beredskap er under utvikling og det vil bli lagt flere ressurser til området. I dag består enheten av tre medarbeidere og ledes inntil videre av én av søkerne, klæbyggen Camilla Storseth Moe.

– Vi ser etter kandidater som har ledererfaring fra offentlig forvaltning og erfaring med risikostyring og sikkerhetsvurderinger knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap, heter det i søknadsteksten. Søknadsfristen var 30. oktober.