Viktig for Klæbus utvikling: – Er dette slik at vi får til det vi vil?