- Ungene er glade for å møtes, og så er de voksne hyggelige også