- Høy fart med unge sjåfører bak rattet er årsak til mange alvorlige ulykker. Det samme med forbikjøringer og bruk av rusmidler. Likevel kan selv små irritasjoner i trafikken skape farlige situasjoner, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige i en pressemelding.

Blinklys og saktekjøring på topp

Gjensidige har i en undersøkelse utført av Ipsos tatt pulsen og spurt flere tusen bilister om hva som irriterer de mest i trafikken. I Trøndelag har rundt 360 personer svart på spørsmålet.

- Ikke overraskende er det manglede bruk av blinklys og saktekjøring som topper oversikten, der 66 prosent sier at dette irriterer grenseløst, forteller Voll. Ellers er det mye frustrasjon over de som ikke klarer å overholde vikeplikten, sniking i kø eller at de presser seg frem når to felt blir ett.

I tillegg viser en tilsvarende undersøkelse at hele 7 av 10 bilister i Trøndelag irriterer seg over andre som ligger under fartsgrensen.

- Med en liten holdningsendring kan irritasjonsmomenter reduseres og trafikken flyte bedre, sier Voll. Svaret er å ikke irritere seg over andres kjøreadferd.

- Pust med magen og ikke la deg irritere over at andre tar seg friheter i trafikken, er rådet fra Arne Voll i Gjensidige. Foto: Mats Stordal

Rekordmange ulykker

I år har det vært rekordmange alvorlige ulykker langs norske veier. Hver og en av disse fører til stor sorg og enorme ringvirkninger for dem selv, familie, venner som blir rammet.

- Samtidig er det som undersøkelsen viser, kun småting som gjør at det koker over og kan resulterer i dumme avgjørelser, advarer Voll.

- Pust med magen og ikke la deg irritere over at andre tar seg friheter i trafikken, avslutter Voll.

Elsparkesykler er med

Dette irriterer mest i trafikken i Trøndelag: (alle tall i prosent)

  • Manglende bruk av blinklys – (66)

  • Overholder ikke vikeplikten – (55)

  • Presser seg inn der to felt blir til ett – (47)

  • Sniking i køen – (39)

  • Folk som kjører for sakte i venstre felt – (38)

  • Kjører feil eller ikke holder riktig fil i rundkjøring – (37)

  • Syklister i veien – (26)

  • Feil bruk av fletting – (26)

  • Elsparkesykler i veien – (13)

  • Campingbiler og bobiler – (10)

I undersøkelsen har rundt 360 personer i Trøndelag svart på spørsmålet og inntil fem svar har vært mulig.