Varsom.no er det sendt ut et farevarsle på gult nivå om fare for flom i deler av Trøndelag, Nordland og Troms. Varselet gjelder fra mandag klokka 07 og i ett døgn.

Det er mildvær med regn og snøsmelting som fører til økt vannføring.

– Vannføringsøkningen vil medføre fare for isganger og påfølgende lokale oversvømmelser, fordi det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele. Vi venter ikke at vannføringen vil komme opp i flomnivåer, skriver varsom.no.

Rådet fra myndighetene er at folk holder seg oppdatert om situasjonen, og tar nødvendige tiltak.

– Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.