Det er avdekket at litt over 300 henvisninger fra fastleger til ulike enheter i Trondheim kommune ikke har blitt fanget opp i Helseplattformen.

Det opplyser kommunen selv i en pressemelding onsdag.

– Trondheim kommune kartlegger nå omfang og eventuelle konsekvenser for pasienter, men så langt ser det ut til at henvisningene er blitt fanget opp på andre måter, sier Line Kristoffersen, faglig leder for Helseplattformen i Trondheim kommune.

Henvisningene har blitt sendt til mottakere i Trondheim kommune som ikke er satt opp for å motta slike henvisninger. Verken avsender eller mottaker har blitt varslet om feilene. Helseplattformen AS retter nå denne feilen.

De fleste henvisningene har blitt sendt til mottakere i Trondheim kommune, mens henvisninger om 12 pasienter er sendt i Ålesund kommune. Indre Fosen, Ørland, Levanger og Os har en til to henvisninger hver som gjennomgås, opplyser NRK.

Line Kristoffersen sier det er for tidlig å konkludere om hendelsen har fått konsekvenser for pasientbehandling, men at det hittil ikke er kommet fram noe som tyder på det.

En fullstendig gjennomgang vil være klar om noen dager. Statsforvalteren i Trøndelag er varslet om saken.