Skolestart for førsteklassingene: – Nå skal vi bli kjent, leke og etablere vi-et.