Idrettsmerket: - Ja, men no har ikke æ sånn kortbukse som du har

foto