Det kommer også denne gangen badmintonspillere langveis fra, for å delta i turneringen som Svein Rikstad tok initiativ til, da han var den store drivkraften i badmintonavdelingen. Nå er det Line Eldegard som har det øverste ansvaret i en badmintonavdeling, som har klart seg bra gjennom pandemien.

-Vi har fått en god del nye spillere i høst. Det er både ungdommer og godt voksne av begge kjønn som har fattet interesse. Det synes vi er artig ettersom vi er opptatte av at dette er et lavterskeltilbud, og det skal være plass for alle som har lyst til å være med, sier Eldegard til KlæbuPosten.

Legger forholdene til rette

Hun ønsker at Klæbu idrettslags badmintonavdeling skal legge forholdene til rette, både for dem som har ambisjoner om å bli gode, og de som ikke har noen annen målsetning enn å få seg en treningsøkt. Begge grupperingene er som hun sier viktig for miljøet i det som er en uforutsigbar idrett.

-Det er ikke alltid gitt på forhånd hvem som vil gå seirende ut av de forskjellige kampene. Jeg tror det er flere grunner til «Trønderdroppen» er så populær. En av dem er nok at de som kommer til Klæbu, er garantert å få spille flere kamper. I enkelte turneringer risikerer man å ryke ut i første kamp. Det er nok ekstra kjedelig for dem som har reist langt, sier Eldegard.

Håper å få innpass på skolene

Hun legger ikke skjul på at de har en jobb å gjøre i forhold til å få markedsført sporten i Klæbu. Derfor er de i dialog med skolene om å få innpass i kroppsøvingstimene. Badmintonavdelingen i KIL har tilbudt seg å stille både med instruktører og utstyr. Line Eldegard mener at badminton kan være et fint supplement til håndball og fotball som er de to idrettene som samler flest.