- Dette handler ikke om at jeg ikke tåler å bli motsagt. Det handler om måten det gjøres på