I innlegget rydder Bø bort noen misforståelser i forhold til hvem som får overskuddet fra førstkommende helgs julemarked, og om Bygdas julemarked skulle avlyses.

- Julemarkedet går som planlagt, og det har aldri vært et tema for styret at fotball ikke skulle få dugnadstimer eller overskudd fra julemarkedet. Fotballavdelingen stiller med sine avtalte ressurser, bortsett fra det avtroppende styret. Deres oppgaver er allerede dekt inn av andre i idrettslaget, blant annet har Gjenvollhytta stilt opp på kort varsel, og det uten å kreve noe tilbake av overskuddet. Jeg er glad for at de stiller opp for andre avdelinger, sier Bø, som i innlegget også forsøker å informere om andre saker som han har fått henvendelser om fra medlemmer.

Trakk opprinnelig innlegg

Det opprinnelige innlegget lå ute i underkant av 5 timer, fikk 26 likerklikk og var nok lest av langt flere. Det kom raskt kommentarer på opplysninger i innlegget som var personifisert.

- Jeg fikk tilbakemelding på det og et par andre ting, men har rettet det så raskt jeg kunne. Jeg forsøkte egentlig bare å forklare at verken hovedstyret eller jeg har mottatt henvendelser i løpet av sist helg og at det var naturlige årsaker til det. Jeg ser at det kan misforstås og det beklager jeg så klart, sier Bø.

Skuffet over å ikke være invitert

I innlegget innleder Bø med et par avsnitt på å beskrive hvordan konflikten mellom det avtroppende fotballstyret og ham fremdeles lever i beste velgående, men han berømmer samtidig fotballstyret for å vise imøtekommenhet: - Fotballstyret har bestemt seg for å fortsette i sine verv frem til årsmøte i fotballavdelingen er på plass, og det er alle i hovedstyret veldig glad for, sier Bø, som i innlegget ikke legger skjul på en skuffelse ved ikke å være invitert til stormøte mandag 21. november der sportslig leder på vegne av sportslig utvalg innkalte alle lagleder og trenere til et informasjonsmøte om situasjonene i fotballavdelingen.

Kunne ryddet vekk misforståelser

Da fotballstyret trakk seg, ble en naturlig forlengelse av manglende styre i avdelingen, at hovedstyret tok rollen som ledelse i fotball inntil nytt styre var på plass.

- I og med at jeg skulle være kontaktperson for Klæbu IL fotball, hadde det vært fint og vært til stede for å rydde vekk misforståelser, forklarer Bø som ikke visste om sist mandags møte i forkant av møtet. Til møtet var avtroppende styre i fotball invitert for å svare på spørsmål.

Vet ikke alltid det totale bildet

Bø sier avslutningsvis:

- Jeg har fått mange henvendelser som berører kritikk av styret og meg. Det er vanskelig å imøtegå dette, og innlegget var et forsøk på å nå ut med noen svar. Imidlertid vet man jo ikke helt når man får gjenfortalt kritikk, om budbringeren formidler alt, eller om det er riktig forstått, så det her er et vanskelig terreng å manøvrere i.