– Det blir slått hardt ned om vi oppdager forsøk på juks