Kate Tømmervold, daglig leder i Klæbu IL side 2019, har lenge hatt en arbeidshverdag med en bakgrunnsstøy som i varierende grad har vært en energityv, og til tider vært helt utmattende. Hun har hele tiden forholdt seg til den arbeidskontrakten og arbeidsinstruksen som ligger til grunn for jobben.

- Folk spør meg jo hvordan jeg orker å stå i det. Det er enkelt å svare på, selv om det ikke alltid er like lett i praksis, smiler Kate, og utdyper:

- Du traff meg jo så vidt på onsdagsklubben sammen med Funkis. Det å være midt blant barn og unge som smiler og ler, og er glade for det tilbudet vi gir dem, gir meg masse energi.

Tømmervold understreker at det er mange som er involvert tilbudet til barn og unge, men at hun ofte blir synlig siden hun gjennom arbeidsinstruksen skal være Klæbu IL sitt ansikt utad.

- Det er så utrolig mange bra folk som stiller opp i alle avdelinger, men dessverre har konflikter fått mye fokus og resultert i det som oppfattes som mer eller mindre to leire, men da snakker vi på hovedstyreplan. Jeg har sjøl opplevd mye uro og støy rundt egen ansettelse, forklarer hun, og sier videre:

- Ansettelsen er faktisk regulert av en arbeidsavtale og ikke noe jeg verken vil eller kan gå i dialog med til alle og enhver, eller skal være et tema der jeg må forsvare at idrettslaget bruker penger til å lønne en daglig leder.

Var ikke syk den helga

Selv ble hun overrasket over at en arbeidsgiver velger å gå ut i sosiale medier da hun 25. november leste et innlegg på Klæbu IL sin offisielle Facebookside signert av leder Arild Bø i hovedstyret. Bø skrev blant annet i innlegget om daglig leders fravær begrunnet i egenmelding. Innlegget ble fjernet etter knapt fem timer, men hadde allerede rukket å bli lest av mange.

- Hvordan reagerte du på det du leste?

- Jeg syns overhodet ikke det var greit i forhold til personvern. Egenmeldinger er ikke offentlig informasjon, og når jeg i tillegg verken var syk eller hadde annet fravær den helga, blir det helt feil, sier en oppgitt Tømmervold, og fortsetter:

- Jeg ble sint og irritert. For det første hadde ikke opplysningen sammenheng med det som stod der, og for det andre føltes det veldig ugreit at alle nær sagt i hele Klæbu, Trondheim og potensielt Norge kunne lese dette.

Tømmervold understreker at eget fravær med egenmeldinger ikke er hemmelige, men at en arbeidsgiver må ha et klart grunnlag for å gå ut med det.

- Hvis mitt fravær hadde berørt en avdeling eller et arrangement, så hadde det vært naturlig at arbeidsgiver hadde informert de berørte, sier hun, og understreker at det er faktisk stor forskjell på å legge ut informasjon på Facebook og det å selv velge hvem man forteller til.

Leder Arild Bø angrer på utformingen av Facebook-innlegget:

- Egenmeldingen kunne helt klart ha vært utelatt, og det har jeg beklaget. Det var rettet kritikk angående manglende svar på henvendelser. Det jeg ville si, er at det ikke er unaturlig at man ikke har sendt over noe til hovedstyret dersom man var i egenmelding, altså borte fra jobb. Dette forklarer hvorfor man ikke har mottatt noe i den helgen det var snakk om, sier Bø. Les hele hans tilsvar lenger ned i artikkelen.

Bygdas julemarked gikk som planlagt, forteller Kate Tømmervold, daglig leder i KIL. Foto: Merethe Willassen

Måtte svare mange om egen helsetilstand

Etter at Facebook-innlegget ble lagt ut, fikk Tømmervold straks reaksjoner fra familie og venner som lurte på om det stod bra til med henne, men også henvendelser fra dugnadsforeldre om hvordan arrangementet Bygdas Julemarked skulle forløpe.

- Informasjonen var skrevet slik at ikke gikk tydelig frem hvilken helg mitt påståtte fravær gjaldt. Om det var helga før eller helga etter, som da var Bygdas julemarked. Dette er et godt eksempel på hvordan feilaktig og unødvendig informasjon skaper støy og uro, sier Tømmervold som måtte bruke mye tid på brannslukking.

Kunne brukt Rubic

Hun fortsetter:

- Klæbu IL har et internt kommunikasjonssystem der styreleder kan nå ut til alle. Hvorfor det ikke ble benyttet, lurer jeg på. Når det er sagt, så vil jeg også poengtere at jeg støtter heller ikke fotballstyret sitt innlegg på Facebook. Der gikk det jo så langt at de måtte stenge kommentarfeltet. Det er ikke greit å kommunisere på denne måten. Interne beskjeder må holdes internt, og informasjonene må være faktabasert og tydelig. Jeg opplevde jo at folk som ikke er medlem av KIL, kom bort til meg og spurte om fraværet og ville vite hvordan det gikk.

Bø hevder at han ikke kunne bruke det interne kommunikasjonssystemet Rubic, slik Tømmervold tar til orde for at han burde.

- Dette systemet har jeg begrenset tilgang til. Kommunikasjonen administreres av daglig leder, jeg kan ikke sende meldinger her, sier Bø.

Hva er det vi viser ungene våre?

Tømmervold er spesielt opptatt av hvordan slik kommunikasjonen er med på å skade merkevaren Klæbu IL, at Klæbu IL er noe barn og unge skal være stolte av, ja, alle i bygda skal være stolte av.

- Vi må være klar over innlegg på Facebook leses av unge, og vi som er voksne skal være forbilder for dem. Hva er det vi lærer barn og unge av dette, spør hun engasjert, og fortsetter i samme åndedrag;

- Nå er det på tide vi setter en ny kurs, en verdibasert kurs. Det er på tide å rydde opp så vi slipper å ha det vondt. Det er mange som har det vondt i denne situasjonen. Jeg har det, styreleder har det og fotballstyret har det.

Hun fortsetter:

- Vi må lære å løse konflikter og vi må lære å respektere de avgjørelser og vedtak som ligger til grunn for arbeidet gjennom året. Heldigvis får vi hjelp av kretsen til dette. Svært mange i idrettslaget har henvendt seg til kretsen for å koble de på i prosessen.

Snakket med styreleder

Tømmervold har snakket med styreleder om innlegget på Facebook:

- Jeg snakket med Arild, og sa at det overhodet ikke var greit og ba ham fjerne det. Jeg tar ikke denne hendelsen med meg videre i jobben min, men vil likevel gå ut med dette sånn at folk skjønner hvor feil det er å kommunisere på Facebook, hvor feil det er å delta i ryktespredning og hvor feil det er å ikke respektere hverandre.

Deltok på møte i fotball

Tømmervold deltok mandag 21. november på et møte i fotballavdelingen, et møte innkalt av sportslig leder (se faktaboks). Hun svarer slik på spørsmålet om hvorfor hun deltok der:

- Sportslig leder ba meg delta på møtet som referent og som informasjonskilde til Bygdas julemarked. I stillingsinstruksen min står det at jeg skal være en ressurs for avdelingene, noe referentrollen går på. Avtroppende styreleder i fotball sitt innlegg på Facebook hadde resultert i så mange spørsmål fra medlemmene i fotballavdelingen, og det var tross alt de som skulle stå for det meste av dugnadsinnsatsen på julemarkedet, at det var helt nødvendig å kunne gi svar.

- Men hvorfor var avtroppende fotballstyre innkalt?

- Det må du spørre sportslig utvalg om. Det var de som arrangerte møtet og kalte inn til det. Jeg er ikke en del av konflikten mellom avtroppende fotballstyre og hovedstyret.

Ser fremover

Nå ser Tømmervold videre mot et nytt år og nye muligheter.

- 2023 må bli et verdibasert år for Klæbu IL. Nå må idrettslaget trekke i samme retning, respektere og leve med at vi ikke kan være enige i alt, og det må bli slutt på meningsdannelse ut fra gjenfortalte situasjoner.

Styreleder Arild Bø svarer Klæbuposten. Foto: Merethe Willassen

– Kunne vært gjort ryddigere

Styreleder svarer på spørsmål Klæbuposten har stilt på bakgrunn av opplysninger som har kommet frem i intervju med daglig leder:

- Daglig leder beskriver en arbeidshverdag med mye bakgrunnsstøy. Er dette noe du kjenner til og forsøker å gjøre noe med?

- Det har vært mye støy rundt og kritikk mot idrettslaget siden vi gikk fra å være frivillig drevet til å ha betalt daglig leder i 2019. Dette var en ny situasjon for idrettslaget og har vært en utfordrende sak for alle parter. Dette har vi har fått i oppgave av årsmøte å rydde opp i, og det prøver vi å gjøre. Jeg tror alle er enig i at denne prosessen kunne vært gjort ryddigere.

- Hvorfor gikk du ut med innlegg på Facebook?

- Som sagt liker jeg ikke å skrive i sosiale medier, men gikk ut på Facebook etter flere henvendelser fra medlemmer. Spesielt var det viktig for meg å rydde vekk misforståelser rundt julemessa, slik at et fint arrangement for fotball fikk fortsette som planlagt.

Skadelig for omdømmet?

- Tror du kommunikasjonen som har skjedd i sosiale medier kan skade idrettslagets omdømme?

- Denne form for kommunikasjon i sosiale medier er i utgangspunktet ikke gunstig. Dette hadde jeg nok aldri valgt dersom informasjonen tidligere var blitt delt åpent, og alle interessenter hadde vært invitert i møtet til fotballavdelingen. En åpen og ærlig dialogutveksling må være målet, selv om man er uenig. Dette var et forsøk å nå raskt ut til mange medlemmer, på kort tid. Omdømmemessig så tror jeg de store linjene er viktigere enn akkurat et innlegg på Facebook, men ser helt klart poenget.

- Daglig leder sier det er på tide å rydde opp, og at hun har det vondt, styreleder har det vondt og fotballstyret har det vondt. Har du det vondt?

– Denne prosessen er nok utmattende for alle, men tror man må forholde seg saklig for å finne løsninger. Når fotballstyret trukket seg, må man finne konstruktive løsninger her også. Dette er løsbare utfordringer om man setter seg ned for å finne løsninger.

- Har du tanker om hvordan løse situasjonen og hvordan situasjonen påvirker videre drift, kort svar på dette?

- Jeg tror viktig er at vi følger med på hva medlemsmassen vår forventer og kommuniserer i årsmøtet, og at vi på best mulig samler idrettslaget rundt det som kjerneaktiviteten, altså sportslig aktivitet.