Vi ønsker oss helt tilbake til starten og hvordan E-sport-avdelingen i Klæbu IL i det hele tatt ble en realitet. Tonje Vanebo Alegria kom først inn som leder i mars, men har naturligvis fått med seg hvordan ting startet og hva startfasen bar preg av. Hun har i tillegg en sønn som alltid har vært veldig interessert i gaming, og som nå konkurrerer i utlandet.

– Hvordan startet Klæbu E-sport?

– Avdelinga startet opp rett før koronaen kom, så de har søkt om midler til å få etablert E-sport som egen avdeling siden det. Det er en del av utøverne her som faller utenfor alle andre tilbud, derfor ble det etablert et eget rom på Klæbu ungdomsskole, der det er et eget gamingrom med 12 PC-er i samarbeid skolene i Klæbu. Elevene har E-sport som valgfag på ungdomsskolen - vi samarbeider for å få bredest mulig tilbud, forteller 38-åringen til KlæbuPosten.

Tonje Vanebo Alegria ble leder for Klæbu E-sport i mars.

– Tidspunktet, med tanke på korona, var kanskje ikke helt ideelt?

– Vi var uheldige med lanseringen rett før pandemien kom. Det krever litt med alt det tekniske utstyret, så det har vi jobbet med å få på plass. Det ble fort populært og vi fikk over 50-60 utøvere veldig raskt. Siden jeg kom inn i mars i år har vi jobbet med å strukturere det de skal holde på med; noen spiller forskjellige spill, man er på forskjellig nivå, osv., så vi skal jo treffe de alle. Samtidig har vi jobbet for å få på plass fysisk aktivitet. Den ene gruppa har svømming en gang i uka, mens den andre gruppa har styrketrening, sier Vanebo Alegria.

E-sport er verdens raskest voksende sport

Det er verken en overdrivelse eller en usannhet. E-sport er verdens raskest voksende sport. Enkelte lurer kanskje på hva det er for noe, så en definisjon og utgreining er på sin plass: i følge Store Norske Leksikon er E-sport en “elektronisk konkurransespilling der utøverne konkurrerer mot hverandre i ulike dataspill på datamaskiner eller spillkonsoller”. Det treffer bredt, og noen konkurranser har endog pengepremier til de beste utøverne.

“Oppslutningen rundt e-sport har vokst voldsomt de siste årene. I dag kan profesjonelle turneringer følges av flere millioner mennesker verden over. I flere land sendes e-sport på nasjonale TV-kanaler, deriblant i Norge”, skrives det om den moderne sporten på snl.no.

– Hva var ideen bak iverksettelsen av en egen E-sport-avdeling i Klæbu?

– E-sport er verdens raskest voksende sport. Flere og flere klubber tar det inn som egen avdeling. Klæbu er ganske tidlig ute, med vår egen E-sport-avdeling. Nå jobber vi for å få et samarbeid med Lier E-sport sånn at vi kan få i gang turneringer på samme måte som de som spiller fotball har det. Vi jobber for å få Klæbu IL som en utøver i den settingen med større turneringer, osv. Vi har et eget Overwatch-lag, og et eget Fortnite-lag. Nå er det om å gjøre å sette Klæbu på kartet i den verdenen her, sier hun smilende.

Alt som tilhører noe moderne, vil før eller siden møte på kritikk. Dette har også vært tilfellet for E-sport, der skeptikere mener at det frarøver oss den fysiske og tradisjonelle formen for konkurranse. Til tross for noe skepsis og motstand på nasjonal og internasjonal basis, har det så å si vært utelukkende positive tilbakemeldinger her i Klæbu, forteller Tonje. Det har derimot vært utfordrende å overkomme koronaen:

– Korona har jo vært utfordrende for oss alle, påpeker hun.

Har dere møtt motstand fra noen?

– Sånn som jeg har gjenhørt det fra andre, så har folk vært veldig positive rundt E-sporten. Man ser at det kommer i større grad, og jeg vil tørre å påstå at Klæbu er en innovativ idrettsklubb. Vi har et mål om å favne og inkludere alle. Jeg har ikke vært så lenge, men jeg har altså ikke hørt ett negativt ord om E-sporten, bekrefter 38-åringen.

Ungdommen sitter kanskje i sin egen virtuelle verden, men det er absolutt mye sosialt med å være med på E-sport.

Økonomien er og blir alltid en utfordring i seg selv, men foreløpig er det ikke knyttet veldig store utgiftsposter til E-sport. Oppussing av et eget “gaming-lokale” og kjøkken har vært viktige steg i riktig retning for å skape et godt miljø:

– Nå har alle de som startet opp E-sporten vært superdyktige til å søke om midler. Vi har også pusset opp E-sport-rommet på Klæbu ungdomsskole: det er pusset opp og tilrettelagt, noe som selvsagt har kostet oss en del, sier hun.

– Vi har en egen kjøkkenavdeling der. Dette har vi gjort for å skape en arena med et miljø der man kan ha LAN (Local Area Network, journ. anm) og utføre en del aktiviteter som ungdommen syns er gøy. Vi har fått opp skjermer som vi kan bruke til å få brukt trenere fra utlandet - vi har behov for ekspertise fra flere land. Vi har søkt om midler for å få gjort alt dette - det er ikke bare bare. Det er en helt annen verden enn det vi er vant med, forteller Vanebo Alegria.

– Hvilke utgifter er knyttet til det dere gjør?

– Det tekniske utstyret er det som koster mest. Man skal ivareta at man har det som kreves for å utøve sporten. Ellers så har vi ikke så store kostnader; vi deler jo noe av kostnaden med skolen, også. Det tekniske er det som koster penger, men vi prøver også å være med på ting: Jotunheimen E-sport-senter er noe vi ønsker å ta med ungene på. Det er ingen store kostnader tilknyttet e-sporten ennå, sier hun.

E-sport er nå altså et eget valgfag for ungdomsskoleelever i Klæbu. Dette skaper muligheter for en ny og annerledes skolehverdag som har kommet parallelt med E-sportens utvikling. Den digitale og teknologiske revolusjonen har med andre ord en ny fjær i hatten. Dette skyldes i stor grad den økende etterspørselen av datakunnskap i arbeidslivet, og dette er vanligvis noe som “gamere” besitter, eller ender opp med å tilegne seg.

« ... man så at det var et stort behov for utviklere, og de som driver med e-sport har en tendens til å bli dyktige utviklere ...»

– Hvordan endte man opp med å gjøre E-sport til et valgfag på ungdomsskolen?

– Jeg vil tro at man i større grad har sett et behov som kommer i alt for stor grad, der bransjen er nødt å tilpasse seg og få inn folk med teknisk kompetanse. Gamere viser seg som meget kompetente på det digitale og det vil det øke behov for i arbeidslivet, sier Vanebo Alegria - som selv er ansatt i databransjen.

– Har du selv sett en økende etterspørsel av datakunnskap?

– Det er iallfall en fem-seks år siden jeg så det for første gang. Jeg har jo vært med på en del seminarer om behovet for arbeidskraft i samfunnet i årene som kommer. Jeg merket meg spesielt DNB som snakket om regnskapsførere, revisorer og økonomer; man så at det var et stort behov for utviklere, og de som driver med e-sport har en tendens til å bli dyktige utviklere, forteller hun.

For å vite om det var interesse for E-sport som eget valgfag på ungdomsskolen, ble det foretatt spørreundersøkelser:

– Det ble kjørt spørreundersøkelser i forkant som avdekte at det var mange som hadde interesse for det. Selv om man sitter i hver sin verden, så er det fint å gi dem en felles møteplass, sier lederen for Klæbu IL E-sport.

– Hvordan har avdelingen nådd ut til folk?

– Jeg vil tro at det har vært gjennom Facebook og foreldre, sier hun.

– Resonnerer det til andre type personer enn de som driver med fotball, håndball, osv., eller er det en overlapp mellom E-sport og de mer analoge idrettene?

– Det er en veldig stor overlapp. De fleste, spesielt av den yngste gruppa, har en idrett til som de er med på. Og så har vi de som ikke har det - det er nettopp derfor vi ønsker å ha et fysisk tilbud i tillegg. Vi har dog ikke knekt koden på hvordan vi skal få med enda flere jenter ennå, forteller klæbyggen.

De har fått seg et fint lokale på Klæbu ungdomsskole.

– Man må jo ha viss kunnskap for å være leder for en E-sport-avdeling. Har du selv erfaring med gaming?

– Helt ukjent for meg. Og det er fortsatt relativt ukjent - det er ikke mitt område i det hele tatt, sier hun smilende.

Men den organisatoriske delen mestrer Vanebo Alegria godt. Hun har også fått en økt interesse for hva som rører seg i den digitale verdenen gjennom sin sønn, som konkurrerer internasjonalt.

Lederen for E-sport-avdelingen forteller til KlæbuPosten at de også har et stort fokus på fysisk aktivitet. Det kommer nok overraskende på mange som utelukkende assosierer dataspill med stillesitting og laserfokus på det som foregår på skjermen. Nå er det slik at alle som er med på E-sporten, og som ikke deltar på en idrett ellers, må aktiviseres for å kunne være med på gamingdelen. Det er, ifølge Vanebo Alegria, helt essensielt for å ivareta god fysisk og psykisk helse.

– Dere tilbyr også svømming og styrketrening. Hvordan balanserer dere gaming og fysisk aktivitet?

– Det er sånn at de som ikke har en annen idrett i tillegg til E-sport må, for å kunne være oss, også være med på den fysiske delen. Det er for å ivareta hele dem, og ikke bare spillverden deres. Det er også noe med å finne noe som funker for alle. Det kan hende at det er noen som ikke syns det er like morsomt, men samtidig så er det sånn hos oss at hvis man er med på det vi tilbyr, så må man også være med på den fysiske delen dersom man ikke er med i et idrettslag fra før, fastslår hun.

– Det er unektelig en del dårlige vaner som følger med E-sport og gaming, iallfall sett utenifra, med tanke på omfattende mengder energidrikke, dårlig mat og en suboptimal døgnrytme. Hvordan forholder dere dere til det, og hvordan jobber dere med å gjøre E-sport til noe som knyttes mer opp mot en sunnere livsstil for de yngste?

– Det er akkurat derfor vi ønsker å sette fokus på fysisk aktivitet, helse og kosthold. Alle disse elementene er kjempeviktige; de “fordommene” kommer fra en plass, så det er dette vi må utvikle. De sitter og spiller ganske tunge strategispill - da må man selvfølgelig ha nok søvn og spise riktig for å prestere best mulig. Det er noe vi jobber med å få inn hos den yngste gruppa fra tidlig av. Man fokuserer på alt det rundt også, ikke bare selve gaminga. De som driver profesjonelt har ganske strenge retningslinjer å forholde seg til, forteller Vanebo Alegria.

« ... vi ønsker å sette fokus på fysisk aktivitet, helse og kosthold.»

Et av tilbudene som E-sport-avdelinga i Klæbu IL tilbyr, er LAN. Dette er en velkjent samlingsplattform for barn og unge som har interesse av dataspill. Forkortelsen LAN betyr Local Area Network, som i sin essens handler om å spille online, men at man er plassert på samme lokasjon. Slike tilstelninger over hele landet har både knyttet vennskap og utfordret barn og ungdom til å organisere seg. Den eldste gruppa i Klæbu E-sport skal være med på Utleira-LAN i høstferien.

– Hva kan du si om LAN-tilbudet for de som er med i Klæbu E-sport?

– Vi jobber med at den yngste gruppa skal få lov til å ha LAN her i Klæbu, sånn at de kan øve seg på hva det betyr å ha det. Den eldste gruppa skal være med på Utleira-LAN i høstferien, så ser vi også på muligheten for å reise utenbys etter hvert, sier hun.

– Hvordan vil du si at det overordnet sett har gått med E-sporten her i Klæbu?

– Jeg vil si at det har gått veldig bra. De som turte å starte har vært tøffe: det er noe med å hive seg rundt og starte en avdeling som er utenom det vanlige. Jeg kjenner på en stolthet for hva vi har fått til, understreker 38-åringen.

– Du sier at du kjenner på en stolthet. Hvordan ser egentlig Klæbu E-sport ut i dag?

– Jeg ser på Klæbu E-sport som en innovativ gruppe som er i vekst. Vi driver og forsker på hvordan vi skal utvikle oss som avdeling; hvordan skal vi organisere kamper- og cupstrukturer? Hvordan skal vi ivareta fysisk og mental helse oppi dette? Hvordan skal vi få synergieffekter opp mot andre klubber? Vi er på god vei til å få på plass noe som er skikkelig bra. Det er flere og flere som engasjerer seg, og det er jo også et godt tegn.

«Jeg har ståltro på den fremtidige generasjonen. De har så stor kompetanse og er så åpne for å lære»

Ja, det har utvilsomt vært en svært akselererende interesse for gaming og dataspill de siste årene. Teknologien og spillgrafikken blir bare bedre og bedre, og de yngre blir tidligere og tidligere eksponert for en virtuell verden. Nå har man faktisk kommet dit at elevene vokser ifra trenerne sine, noe som har skapt utfordringer for Klæbu E-sport.

– Ser du en økt interesse for gaming og E-sport?

– Absolutt. Det er det ingen tvil om, og så blir de yngre og yngre. De finner interessen tidligere og tidligere, sier hun.

– Er interessen annerledes nå enn den var før?

– Vi har hatt utfordringer på veien med å finne riktige trenere. Mange følte på at de var bedre enn trenerne sine, og derfor har vi måttet omstille og tilpasse oss litt. Vi hadde et kick-off rett før sommeren, der vi omstrukturerte hele den eldste gruppa med fysisk aktivitet, osv. Nå har vi tydeligvis klart å gjøre noe rett, så håper vi at dette vedvarer. De faller av jo eldre de blir i idretten generelt, men det skal vi klare å unngå, fastslår Vanebo Alegria.

– Er det åpent for alle typer spill, eller er forholder dere dere til et begrenset utvalg?

– Man kan spille det man ønsker, men fra vår side så har vi kun strukturerte treninger på utvalgte spill. Derfor er det viktig for oss å ha de spillene som er populære, og da må vi alltid finne nye trenere som har kompetanse i det nye spillet, forklarer klæbyggen.

Honnør må gå til de som tok et trossprang og gikk for å gjøre Klæbu E-sport til noe stort. Det har vokst seg større enn det man våget å håpe på for et par år siden, og nå er noen av de beste “studentene” allerede ute og konkurrerer i utlandet. På spørsmål om hun har troa på vår fremtidige generasjon, er Tonje utvetydig i sin besvarelse:

– Jeg har ståltro på den fremtidige generasjonen. De har så stor kompetanse og er så åpne for å lære; det går fortere og fortere, og de tar ting fortere og fortere. Jeg tror vi får en kjempesterk generasjon som er på tur opp nå, forteller Tonje Vanebo Alegria til KlæbuPosten.